Artistiaid Amrywiol / Various Artists - Cerdd Dant

Cerdd Dant

Artistiaid Amrywiol / Various Artists

Available Formats Tracks Price Buy
Download Album (MP3) 20 tracks £9.99
Download Album (WAV) 20 tracks £9.99
Download individual tracks From £0.79

Description

Tracklisting

Download Album (SAIN SCD2771)
 1. Parti'r Efail - Y Parti Cerdd Dant
 2. Triawd Cennin - Bytholwyrdd
 3. Ysgol Glan Clwyd - Dau Lygaid ar un Wlad
 4. Alun Jones - Hen Benillion
 5. Côr Merched Llangwm - Dilyn y Golau
 6. Einir Humphreys, Gwenda Morus - Glyn Rhosyn
 7. Arfon Gwilym - Afallon
 8. Parti'r Gromlech - Tafodiaith
 9. Celyn Llwyd Cartwright - 11.12.82
 10. Triawd Foldrehaearn - Boncyn Moeldrehaearn
 11. Côr yr Heli - Cerdd X
 12. Parti'r Gaeal - Tresaith
 13. Bethany Celyn - Hebog Gobaith
 14. Parti Cut Lloi - Hidia Mono Fi
 15. Lleisiau Tywi - Awn hyd Fethlehem
 16. Triawd Y Lôn Coed - Wil Sam
 17. Gwenan Gibbard - Cenedl (Traeth Lafan)
 18. Chiwban - Y Lluwch
 19. Lleisiau'r Nant - Ennyd yn yr Ardd
 20. Steffan Rhys Hughes - Mae gen i Freuddwyd