Artistiaid Amrywiol/Various Artists - Doniau'r Ynys

Doniau'r Ynys

Artistiaid Amrywiol/Various Artists

Available Formats Tracks Price Buy
Download Album (MP3) 40 tracks £19.98
Download Album (WAV) 40 tracks £19.98
Download individual tracks From £0.79

Description

Tracklisting

Download Album (SAIN SCD2764)
  1. Leah Owen - Hogan o Fôn
  2. Steffan Lloyd Owen - Gwynfyd
  3. Aelwyd Yr Ynys - Y Cobler Du Bach
  4. Mojo - Rhy Hwyr
  5. Elin Fflur - Sgwenna dy Stori
  6. Gwyn Hughes Jones - Yr Ornest
  7. Iwan Llewelyn-Jones - Y Bore Glas
  8. Lleisiau'r Forgwy - Happy we are all
  9. Cordia - Dim ond un
  10. Côr Adlais - Salm 23
  11. Llio Evans - Mai
  12. Rhys Meilyr - Nerth y Gân
  13. Pererin - Cyntaf dydd o Fai
  14. Sioned a Cathrin - Cân
  15. Hogia Bryngwran - Fy mhennaf Ffrind
  16. Lucy Kelly - Ar Lan y Môr
  17. Daf a Lisa - Cana Dy Gân
  18. Tudur Huws Jones - Amser maith yn ôl
  19. Côr y Traeth - Heriwn, Wynebwn y Wawr
  20. Charles Williams - Hiwmor Charles
  1. Tony ac Aloma - Caffi Gaerwen
  2. Margaret Williams - O'r Fan Acw
  3. Côr Ieuenctid Môn - Rhosyn yr Ior
  4. Meilir Jones - Dafydd y Garreg Wen
  5. Gwen Elin - Yn Dy Gwmni Di
  6. Moniars - Gwenno Penygelli
  7. Brenda Edwards - Beth bynnag a Ddaw
  8. Sharon Evans - Eiliad Dragwyddol
  9. Aled Jones - Ave Maria
  10. Hogia Llanbobman - Yr Anthem Geltaidd
  11. Marian Roberts - Merch Y Melinydd
  12. Karen Owen, Wil Tân - Gafael yn fy Llaw
  13. Nathan Williams - Brith Atgofion
  14. Meinir Gwilym - Dangos i Mi
  15. Carlotta - Cyffur Cariad
  16. Dewi Ellis Jones - Zimba Zamba
  17. Broc Môr - Dwy Bont
  18. Côr Meibion Y Foel - Pont y Borth
  19. Rhianedd Môn - Molawd Môn
  20. Hogia'r Ddwylan - O Gymru (Gwalia)