Amrywiol / Various - Goreuon Cerdd Dant - Cyfrol 2

Goreuon Cerdd Dant - Cyfrol 2

Amrywiol / Various

Available Formats Tracks Price Buy
Download Album (WAV) 18 tracks £9.99
Download Album (MP3) 18 tracks £9.99
Download individual tracks From £0.79

Description

Tracklisting

Download Album (SAIN SCD 2448)
 1. Cor Pantycelyn - Ymadawiad Arthur (Cilmeri)
 2. Arfon Gwilym - Yr Hen Lanc (Cader Idris)
 3. Pedwarawd Essasica - Pam Fod Eira Yn Wyn? (Mared)
 4. Parti Llafar - Yr Hen Lofa (Bwlchderwin)
 5. Blodau'R Eithin - Penrhyn Gwyr (Mawddwy)
 6. Bryn Terfel/John Eifion - Can Yr Afon
 7. Cor Gwrtheyrn - Salm I Gyfeillgarwch (Garnedd Einion)
 8. Einion Edwards - Bum Yn Caru (Cainc Y Datgeiniad)
 9. Triawd Hendre Cennin - Y Noson Honno (Llanofer)
 10. Cor Ysgol Gynradd Aberystwyth Junior School Choir - Lleidr Pen Ffordd (Cynfal)
 11. Parti'R Efail - Detholiad O Undeb Rygbi Cymru (Cwm Rhondda)
 12. Lleisiau Mignedd - Detholaid O Gywydd Coffa Ennis (Craig Yr Efail)
 13. Aneurin Roberts - Gwalia Dlos (Cainc Y Datgeiniad)
 14. Parti'R Ffin - Pwy A'M Dwg I'R Ddinas Gadarn (Eifionydd)
 15. Hogia'R Ddwylan - Hwyr O Haf (Bwlchderwin)
 16. Beti A Carys Puw - Eu Hiaith A Gadwant
 17. Cor Glanaethwy - Y Clwb Jazz (Y Felan)
 18. Cor Seiriol - Yr Arglwydd Llywelyn (Seiriol)